عضو اسبق شورای عالی بورس می گوید که بیمه سبد سهامداران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با توجه به شرایط ارزندگی بسیاری از سهام چشم انداز روشن بازار در آینده می تواند موجب ترغیب طرف تقاضای خرید سهام در بازار شود. «مشاهده متن کامل خبر»