سیدمحسن موسوی گفت: با توجه به ابهام در وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی که لزوما تحت کنترل مدیران بازار سرمایه نیست. «مشاهده متن کامل خبر»