آموزش تحلیل تکنیکال/ده دقیقه تکنیکال/فصل ۱_مقدماتی/۷

ده دقیقه تکنیکال (۷)

موضوع: خطوط حمایت و مقاومت / شناسایی روندها