آموزش تحلیل تکنیکال/ده دقیقه تکنیکال/فصل ۱_مقدماتی/۶

ده دقیقه تکنیکال (۶)

موضوع: خطوط حمایت و مقاومت / مفهوم عرضه و تقاضا / اصول اساسی نواحی قیمتی